TOEFL HAZIRLIK KURSU

TOEFL HAZIRLIK KURSU

TOEFL HAZIRLIK KURSU

Telefon: 0212 436 07 77

E-Posta: bagcilarsube@englishtime.com

TOEFL Kursu

Ana dili İngilizce olmayan kişilerin İngilizce yeterliliğini ölçen ve 165’ten fazla ülkede geçerli olan, online olarak yapılan bir dil yeterlilik sınavıdır. Sınav, merkezi ABD’de bulunan ETS kuruluşu tarafından düzenlenir ve 9000’den fazla yetkili sınav merkezinde yapılır.

Ülkemizdekiler dahil olmak üzere yurt dışındaki üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi almak isteyen aday öğrencilerin İngilizce dil yeterliliğini kanıtlaması için TOEFL belgesini almaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra, ülkemizdeki eğitim dili İngilizce olan bölümlerin (İngilizce İşletme veya Hukuk gibi) hazırlık sınıfını atlamaları ve bölüme doğrudan geçiş yapmalarına olanak sağlayan belgedir.

Buna ek olarak, yine ülkemizdeki ve yurtdışındaki birçok kurum TOEFL puanı ile iş başvurularını kabul etmektedir. Aranan TOEFL puanları başvurulacak pozisyona göre kurumdan kuruma değişiklik gösterebilmektedir.

Üniversitelerde ise gerekli olan TOEFL puanı başvuru yapacağınız bölüm ve lisans kademesine göre farklılık gösterir.

TOEFL SINAVININ BÖLÜMLERİ

TOEFL sınavı okuma, dinleme, konuşma ve yazma olarak dört bölümden oluşur.

OKUMA : 60-80 dakika sürer ve 36-56 arası sorudan oluşur. 3 veya 4 adet akademik metin okunup verilen sorular cevaplanır.

DİNLEME : 60-90 dakika sürer ve 34-51 arası sorudan oluşur. Konuşmalar, sınıf tartışmaları ve sohbetleri dinlenir ve sorular cevaplanır.

ARA : 10 dakika

KONUŞMA : 20 dakika sürer ve 6 yönergeden oluşur. Belirli bir konu üzerine okuma ve dinleme yönergelerine göre fikirler beyan edilir.

YAZMA : 50 dakika sürer ve 2 yönergeden oluşur. Okuma ve dinleme yönergelerine göre bir fikri destekleyen metinler yazılır.

TOEFL SINAVINA NASIL HAZIRLANILIR?

Akademik sınavlara hazırlanmak sistematik bir çalışma programı gerektirir. Özellikle dil eğitiminde doğru bir eğitim sistemi ve deneyimli eğitimciler en etkili unsurlardandır.

TOEFL sınavı kesinlikle planlı çalışma gerektiren bir sınavdır.  Başarının sırrı, uzun bir periyoda yayılmış sistematik bir eğitimdedir. TOEFL sınavı belirli konular hariç asla ezbere dayalı teorik bir bilgiyi sınamaz, aksine; tamamen teori ile özümsenmiş beceriyi sınar.  Adayda belirli bir altyapının olduğunu varsayarsak, zamanın iyi planlandığı bir eğitimle başarıya ulaşmak mümkün olacaktır.