SERTİFİKALAR

English Time Genel İngilizce Eğitim Programlarında her kur sonunda başarılı olan öğrenciler sertifika almaya hak kazanırlar. Her seviyede öğrencinin sadece 1 defa sertifika alma hakkı vardır. English Time Genel İngilizce Eğitim Programlarında verilen sertifikalar 3’e ayrılmaktadır.

Katılım Sertifikası

(Certıfıcate of Partıcıpatıon)

Öğrenci eğitimini tamamlamış ancak başarısız olmuşsa katılım sertifikası almaya hak kazanır.

Başarı Sertifikası

(Certıfıcate of Completıon) 

Öğrenci eğitimini 70-89 not ortalaması ile tamamlamış ise başarı sertifikası almaya hak kazanır.

Üstün Başarı Sertifikası

(Certıfıcate of Completıon Wıth Academıc Excellence)

Öğrenci eğitimini 90-100 not ortalaması ile tamamlamış ise üstün başarı sertifikası almaya hak kazanır.